Co to jest audyt efektywności ekologicznej?

Co to jest audyt efektywności ekologicznej?

Audyt efektywności ekologicznej to opracowanie zawierające przedsięwzięcia, które mają na celu poprawę efektywności energetycznej danego budynku. W jakim dodatkowym celu jest on jeszcze wykonywany? Kto ma uprawnienia do jego wykonania?

energiaAudyt efektywności ekologicznej

Opracowanie w formie audytu efektywności ekologicznej składa się z szeregu czynności, dzięki którym możliwa jest ocena źródeł generujących straty energii. Tym samym możliwe jest także opracowanie rozwiązań, które przyczynią się do zminimalizowania tych strat. Na podstawie audytu wykonywana jest analiza, której celem jest określenie podstawowych wskaźników (np. ekonomicznych) dla zaproponowanych przedsięwzięć. Analiza ekologiczna powinna zawierać przedsięwzięcia takie jak termomodernizacja oraz wymiana oświetlenia, czy wymiana urządzeń pomocniczych. Warto także zawrzeć informacje między innymi o wymienia źródeł energii.

Wspomniany audyt efektywności ekologicznej jest przeprowadzany przez wykwalifikowanego audytora. Takim audytorem efektywności ekologicznej może zostać osoba po studiach technicznych, która odbyła specjalne szkolenie w tym zakresie i posiada odpowiedni certyfikat. Uprawnienia audytora w tej dziedzinie można także zdobyć po studiach podyplomowych oraz zdaniu z wynikiem pozytywnym egzaminu z tego zakresu.

Wykonanie audytu efektywności ekologicznej w ostatnim czasie stało się bardzo powszechne. Firmy takie jak ceb.com.pl cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Wiele właścicieli budynków decyduje się na taki krok, w szczególności jeżeli pragną starać się o dofinansowanie z Unii Europejskiej. Najczęściej takie audyty przeprowadzane są dla publicznych nieruchomości.

Leave a reply