Pomiary oświetlenia - kto je wykonuje i jak często?

Pomiary oświetlenia - kto je wykonuje i jak często?

Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że nieprawidłowe normy pomiaru oświetlenia w zakładzie pracy mogą doprowadzić zatrudnionych do tak negatywnych objawów, jak na przykład bóle głowy lub problemy z widzeniem, a jednocześnie znacznie zmniejszyć ich wydajność.

Kto wykonuje pomiary oświetlenia?

Aktualnie w przepisach prawa występują nieścisłości dotyczące kompetencji, które muszą spełniać osoby wykonujące pomiary oświetleniowe. Jednak z całą pewnością możemy stwierdzić, że to pracodawca ma obowiązek zapewniania takiego oświetlenia na stanowisku pracy, które jest dopasowane do jej rodzaju i jest zgodne wymaganiami zawartymi w Polskiej Normie.

W celu zdobycia niezbędnych kwalifikacji potrzebnych do wykonywania pomiaru oświetlenia, należy udać się do Polskiego Centrum Akredytacji, które wystawia takie uwierzytelnienie.

Jak często dokonywać pomiarów oświetlenia?

Kolejną bardzo istotną kwestią jest określenie przedziału czasowego, w którym takie pomiary powinny się odbywać, ale i w tym przypadku trudno jest znaleźć konkretne informacje.

Kontrola odbywa się w sytuacji, gdy pomieszczenie właśnie zostaje oddane do użytkowania, a także po zmianie rodzaju zastosowanego oświetlenia. Innym powodem może być również wymiana zużytych żarówek na inne o odmiennej mocy oraz wszelkie zmiany aranżacji wpływające na intensywność światła.

Pomiary są też wykonywane w związku z ingerencją Sanepidu oraz Inspekcji Pracy i po zmianie właściciela budynku lub innej powierzchni.

W praktyce częstotliwość i cykliczność wykonywania niezbędnych kontroli jest konsultowana ze służbami BHP oraz przedstawicielami pracowników.

 

Leave a reply